PRINCIP PÉČE O KLIENTY

PRINCIP PÉČE o klienty společnosti Blue Care stojí na třech samostatných ale navzájem se podporujících pilířích.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST je garantována zejména dosaženým vzděláním a dlouholetou praxí našeho zdravotnického personálu v oblasti pracovního lékařství. Klademe velký důraz na spolupráci se skutečnými kapacitami v tomto odvětví lékařské vědy a praxe. Neustálou odbornou komunikací s organizacemi státní správy udržujeme přehled o aktuálním stavu legislativy a trendech v oboru. Aktivním vyhledáváním a studiem nových léčebných či preventivních metod nebo postupů zvyšujeme nepřetržitě odbornou úroveň našich služeb.

ETIKA CHOVÁNÍ je neméně důležitou součástí péče o naše klienty. Jsme si plně vědomi, že pouze dokonalá odbornost pro zajištění opravdu kvalitní pracovnělékařské služby nestačí a věnujeme značnou pozornost profesionálně lidskému a otevřenému přístupu našich pracovníků ke každému zaměstnanci kteréhokoliv zákazníka. Odbornými i osobními kvalitami lékařů a sester a jejich soustavnou kvalitní a systematickou prací budujeme důvěru klientů v činnost naší společnosti. Je pro nás naprostou samozřejmostí dodržovat principy lékařské i lidské etiky za jakékoliv situace.

LOAJALITA A VSTŘÍCNOST vůči klientovi je klíčovým parametrem celého systému společnosti Blue Care. Dokonalou organizací pracovnělékařské služby šetříme čas a finanční prostředky našich klientů. Jsme připraveni naslouchat přáním a potřebám zákazníků a řešit jakékoliv problémy s vynaložením veškerého profesionálního i osobního úsilí našeho týmu. Vždy postupujeme pouze s plným vědomím klienta a jasným cílem dosáhnout při respektování ochrany zdraví zaměstnanců maximálního efektu pro vaši společnost. Jsme vaším odborným partnerem ve všech otázkách týkajících se zdraví na pracovišti.

Jednotlivé pilíře samy o sobě nedokáží nést celou váhu pracovnělékařské služby, ale dohromady tvoří pevnou oporu v této oblasti pro každou společnost. Protože stabilita každého tělesa v prostoru je závislá na třech pevných bodech tak i my neustále pracujeme na zdokonalování a vzájemném doplňování základních principů systému Blue Care.